Mikroprocesorowy panel sterowania mocą i temperaturą MPSM-S1


Mikroprocesorowy panel sterowania mocą i temperaturą MPSM-S1

Mikroprocesorowy panel sterowania mocą i temperaturą MPSM-S1

Więcej widoków

Mikroprocesorowy panel sterowania mocą i temperaturą MPSM-S1
Mikroprocesorowy panel sterowania mocą i temperaturą MPSM-S1
Mikroprocesorowy panel sterowania mocą i temperaturą MPSM-S1
      
 
Opis Specyfikacja Configurator Akcesoria Powiązane produkty Informacje techniczne

Inteligentna listwa rozporządzalna PDU

Najważniejsze czynniki zapewniające poprawną pracę współczesnej automatyki, elektroniki, komputerów przemysłowych i innych urządzeń to prawidłowe zasilanie oraz odpowiednia temperatura. Są one niezbędne dla zapewnienia ciągłości pracy priorytetowych urządzeń infrastruktury – serwerowni, teleinformatyki, energetyki.

MPSM-S1 to programowalny panel 19" który zasila, steruje,kontroluje oraz rejestruje. Posiada pomiar napięcia, mocy, prądów naposzczególnych gniazdach, pomiar temperatury oraz wilgotności.Wyposażony jest w niespotykany zestaw funkcji, które czynią goużytecznym elementem infrastruktury teleinformatycznej. Dodatkowo MPSM-S1 wyposażony został w 8 GB pamięci wewnętrznej, służącej do rejestracji pomiarów, zdarzeń, alarmów, która wystarcza na około 24 miesiące ciągłej rejestracji. Dzięki temu dodatkowo pełni funkcję „czarnej skrzynki” w naszej infrastrukturze.


Poglądowa wizualizacja 360 3D Panela Sterowania Mocą MPSM-S1
- dowolnie poruszaj wizualizacją, aby zmieniać widoki.


1 - kontrolki załączenia gniazd 1~8
2 - kontrolka wystąpienia stanu alarmowego oraz kontrolka wykonania serii pomiarów
3 - wyświetlacz wielofunkcyjny
4 - przyciski nawigacyjne menu
- UP (w górę)
- Exit (wyjście)
- Down (w dół)
- Ent. (enter) - wejście
5 - gniazdo ethernet
6 - gniazda wyjść zasilania do urządzeń zewnętrznych 1~8
7 - gniazdo czujnika temperatury
8 - wyłącznik główny urządzenia
9 - gniazdo wejściowe zasilania 16 A
10 - główny punk uziemienia
11 - bezpiecznik automatyczny 20 A toru prądowego

Funkcje użytkowe:

 • SOFT-START – lekkie włączanie serwerów, szaf, elementów automatyki itd.
  Możliwość definiowania indywidualnych opóźnień załączeń dla poszczególnych gniazd panelu po powrocie zasilania lub po aktywacji gniazd SLAVE. Ustawiamy w ten sposób dedykowany scenariusz załączania dla całego zestawu urządzeń zasilanych z panelu MPSM-S1.

 • MASTER-SLAVE – oszczędzanie energii
  Automatyczne wyłączanie gniazd (urządzeń) SLAVE, gdy wyłączysię urządzenie (gniazdo) MASTER. Poziom poboru prądu gniazda MASTER jest ciągle monitorowany przez panel zasilający i gdy przekroczy ustawiony przez użytkownika próg, gniazda SLAVE zostaną ponownie załączone. Załączenie i wyłączenie posiada dodatkowo ustawianą przez użytkownika zwłokę czasową. Każde z gniazd panelu MPSM-S1 może pracować w trybie MASTER , SLAVE lub NONE (poza funkcjonalnością MASTER-SLAVE). Dzięki takiemu rozwiązaniu można dokonywać zmian w konfiguracji zestawu zasilanego z panelu MPSMS1 bez konieczności fizycznego przepinania urządzeń w dedykowane gniazda (zachowanie ciągłości pracy).

 • PDU-TERMOSTAT – wielostopniowe sterowanie wentylatorami, nagrzewnicami lub klimatyzatorami
  Dla każdego z gniazd panelu można zdefiniować temperatury, powyżej lub poniżej których ma być aktywowane. Pojedyncze gniazdo może również być aktywowane sygnałem poniżej jak i powyżej zadanych różnych temperatur.

 • PDU-HIGROSTAT – wielostopniowe sterowanie nawilżaczami jak i osuszaczami powietrza.
  Dla każdego z gniazd panelu można zdefiniować poziomy wilgotności, powyżej lub poniżej których ma być aktywowane. Pojedyncze gniazdo może również być aktywowane sygnałem poniżej jak i powyżej zadanych wartości.

 • Sterowanie wyjściami
  Możliwość wyłączenia dowolnego gniazda panelu niezależnie od jego trybu pracy i czasu.

 • Sygnalizacja stanów alarmowych:
  • przekroczenia zadanej wartości prądu lub niedociążenia poszczególnych gniazd
  • przekroczenia zadanej wartości prądu lub niedociążenia całego podłączonego zestawu odbiorników
  • napięcia sieci energetycznej powyżej lub poniżej zadanych wartości
  • temperatury otoczenia poniżej lub powyżej zadanych wartości
  • wilgotności poniżej lub powyżej zadanych wartości
 • Ustawienia urządzenia:
  • histereza (ΔT) dla termostatu
  • histereza (ΔH) dla higrostatu
  • zwłoka czasowa funkcji MASTER
  • SLAVE- tryb wyświetlania obciążenia moc (VA) lub prąd (A)
  • powrót do wartości fabrycznych
 • Monitorowanie on-line:
  • prądów i mocy na poszczególnych gniazdach
  • prądu i mocy zbiorczej dołączonej
  • napięcia w sieci energetycznej
  • temperatury i wilgotności
 • Wewnętrzna baza danych:
  • rejestracja pomiarów, zdarzeń, alarmów
  • zegar, kalendarz z podtrzymaniem bateryjnym
  • nawet 24 miecięcy ciągłej rejestracji
 • Interface Ethernet:
  • Odczyt i zapis danych przez sieć komputerową (LAN/WAN),
  • zdalne zarządzanie i monitoring on-line,
  • SNMP, SNTP, DHCP,
  • aplikacja zarządzająca Windows.
 • Ustawienia wyświetlacza
  • wybór wartości do prezentacji na wyświetlaczu

Dzięki specjalnej technice, w jakiej powstało oprogramowanie urządzenia, wszystkie funkcje wykonywane są równolegle. Oznacza to, że będąc na przykład w menu programu przy edycji ustawień, urządzenie w tle wykonuje swoje statusowe zadania i w trybie natychmiastowym reaguje na zmiany nastaw użytkownika czy odczytów ze swoich układów pomiarowych. Urządzenie po utracie zasilania będzie pamiętało ostatnią zapisaną konfigurację.

Zakres dostawy

Nazwa wyposażenia Numer katalogowy
Mikroprocesorowy panel sterowania mocą MPSM-S1

- kabel zasilający
- czujnik temperatury i wilgotności z przewodem 1,8m *
- dwa uchwyty do montażu panelu w szafie 19" wraz z
elementami mocującymi
- cztery gumowe nóżki
- dokręcana półka z kompletem uchwytów kablowych oraz
elementami mocującymi
- oprogramowanie z instrukcją obsługi na CD
WZ-4994-01-00-161

* Czujnik temperatury i wilgotności z przewodem 1,8 m (część wymienna) można zakupić osobno - numer katalogowy produktu T1Z-01-0045

Dane techniczne

Wejście zasilania Napięcie zasilania 85-260 V AC
Pobór mocy 30 W
Częstotliwość 50 Hz
Maksymalny sumaryczny prąd gniazd 16 A
Wyjścia zasilania Napięcie wyjściowe 85-260 V AC (zależny od napięcia zasilania)
Maksymalny prąd pojedynczego gniazda 10 A
Zabezpieczenia Prądowe i(max) = 20 A ciągły
dla 150% i(max) wyłączenie w 1 godz., dla 200% i(max) wyłączenie w 5-25 sek.
,dla 300% i(max) wyłącznie w 1,6-4,8 sek., parametry dla temperatury pracy 25 °C
Pomiary Napięcia Zakres pomiarowy: 85-260 V AC, Klasa: 2,5% (dla przebiegów sinusoidalnych)
Rozdzielczość: 1 V, Częstość pomiarów: 1/sek.
Prądów gniazd 1-8 Zakres pomiarowy: 0-16 A (suma), 0-10 A (gniazdo)
Rozdzielczość: 0,01 A
Klasa: 5% (dla przebiegów sinusoidalnych) ± 100 mA
Częstość pomiarów: seria 8 pomiarów/sek.
Temperatury Zakres pomiarowy: 0-85°C, Błąd pomiaru: typ. ± 0,3°C
Rozdzielczość: 0,1°C, Częstość pomiarów: 1/sek.
Wilgotności Zakres pomiarowy: 0-100% RH, Błąd pomiaru: typ. ±2% RH
Rozdzielczość: 0,1%RH, Częstość pomiarów: 1/sek.
Częstość pomiarów Seria pomiarowa /sek. (11 pomiarów/sek.)
Warunki pracy Temperatura 5 - 45°C
Wilgotność 10 - 85% (bez kondensacji)
Obudowa Wymiary 19" x 1U x 190 mm
Waga 2,5 kg
Stopień ochrony IP 20
 

Uwaga:
Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma ZPAS S.A. zastrzega sobie prawa zmian ww. parametrów.Cecha Wartość
Nazwa katalogowa 3505


Page ID: 3505